Пролетна работилница 2017

Внесување свежина во училишниот простор на ООУ Кирил и Методиј во пресрет на пролетта.