Посета на НУБ „Св. Климент Охридски“ 2017

Посета на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 2017