Зачленување во библиотека 2017

На 08.02.2017 година, членовите на библиотекарската секција од 4-те и 5-те одделенија, под раководство на училишниот библиотекар, Вера Стојаноска, изведоа пригодна приредба во чест на описменувањето и, воедно, зачленувањето на вторите одделенија во училишната библиотека, при што свечено им беа врачени нивните членски картички.