Новогодишна претстава 2016

На 27.12.2016 година, учениците од одделенска настава ја следеа новогодишната претстава во ООУ„Наум Наумовски Борче“, организирана од страна на општина Гази Баба.