Распоред на часови

Информација за продолжен престој
Од 07.10.2019 година (понеделник), дневниот престој ќе функционира во целост во периодот од 07:30 до 17:00 часот (во зависност од смената на учениците).
За оние ученици кои ќе имаат потреба од топол оброк, родителите треба да пријават кај наставникот одговорен за дневниот престој.

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА